Hlavní menu
Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!Strategie rozvojeStrategie rozvoje KLACR, o.s. - Moravskoslezský klastr cestovního ruchu na léta 2012-2015

 

Koncepce rozvoje KLACR, o.s. - Moravskoslezský klastr cestovního ruchu na léta 2009-2010

Cílem organizací sdružených v klastru cestovního ruchu je ve spolupráci s Moravskoslezským krajem posílit povědomí o turistickém potenciálu kraje a společnými aktivitami zvýšit jeho návštěvnost.

Ve Stanovách registrovaných MV dne 17.10.2008 je ukotvena základní VIZE a cíle klastrové organizace:

Úspěšnou spoluprací a zvýšením výkonnosti zainteresovaných subjektů a firem, působících v oblastech cestovního ruchu, vytvořit z Moravskoslezského kraje v horizontu pěti let prestižní tuzemskou a incomingovou destinaci poskytující kvalitní služby.

Hlavní cíle:

 • vytvoření konkurenceschopného turistického regionu
 • koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu
 • komunikace s veřejným sektorem
 • spolupráce subjektů v cestovním ruchu a podpora inovací

Další cíle:

 • marketing značek v regionu
 • optimalizace internetové propagace
 • vybudování regionálního statistického a rezervačního systému v ČR
 • vzdělávání a zvyšování kvalifikací v oblasti cestovního ruchu, zlepšení komunikace subjektů působících v cestovním ruchu s vysokými školami
 • certifikační systém a zpětná vazba ze strany zákazníků
 • dopravní dosažitelnost regionu se zaměřením na incoming
 • vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování výše uvedených činností

Z nich vychází záměry rozvoje organizace v následujících oblastech pro léta 2009 - 2010:

1) informovanost - kooperace

Prohloubení vzájemné informovanosti a komunikace mezi poskytovateli služeb- komerční sférou, veřejným a vzdělávacím je významným aspektem k rozvoji cestovního ruchu. Nekoordinovanost snižuje výkonnost.

Cíl: Zlepšit komunikaci a vzájemnou informovanost mezi aktéry v cestovním ruchu, a to ve všech oblastech - veřejné, komerční a vzdělávací. Tento cíl bude akcentován a realizován zvyšováním počtu členů.
 

Nástroje:

 •  pravidelný informační servis mezi členy
 • grantový informační servis
 • pravidelná setkávání členů
 • navazování partnerství s jinými organizacemi působícími v cestovním ruchu, nejen v MSK
 • vznik, distribuce periodika - Informační zpravodaj pro odborníky v cestovním ruchu

2) propagace

Koordinací propagačních a prezentačních aktivit zvýraznit turistickou nabídku a zefektivnit jejích propagaci, včetně úspory nákladů.

Cíl: Postupné provázání izolované nabídky do nabídky produktových balíčků v trhem požadované podobě

Nástroje:

 • společná prezentace na veletrzích a výstavách
 • společná prezentace ve vybraných mediích
 • vytvoření společně provázané internetové prezentace

3) vzdělávání

Cíl: Zefektivnit vzdělávací aktivity, vytvořit užší vazbu mezi teorií a praxí

 • kvalitní příprava projektů
 • vzdělávací aktivity pro personál služeb v CR
 • v oblasti legislativy v CR
 • spolupráce se členskými vzdělávacími institucemi
 • vytvoření databáze vhodných studentů pro spolupráci se subjekty v CR
 • zařazení studentů na praxe
 • přednášková činnost odborníků CR na školách
 • příprava a realizace odborných workshopů a konference CR

4) financování

Cíl: Úspěch společnosti je závislý na její finanční nezávislosti.

Nástroj:

 • zpevnění členské základny
 • vlastní komerční aktivity
 • vytvoření Fondu rozvoje CR

| Autor: webmaster | Vydáno dne 19. 09. 2012 | 7069 přečtení | Počet komentářů: 443 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI)
Well-being tourism initiative

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.