Prestižní ocenění KLASTRu cestovního ruchu

Autor: Kamil Schaumann <sd(at)sdresort.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 12. 04. 2015

KLACR Bronze Label Bronze Label Moravskoslezský klastr cestovního ruchu získal v rámci mezinárodního benchmarkingu klastrů bronzovou medaili za klastrovou excelenci, která je známkou inovativnosti, strategické orientace na nové výzvy v daném odvětví, ale hlavně známkou kvality a přínosnosti.