Regionální produkty

Autor: Mgr. Petr ŇĹiŇĺka <zizka(at)klacr.cz>, T√©ma: Projekty, Vyd√°no dne: 02. 07. 2013

Projekt Region√°ln√≠ produkty uŇĺ dle sv√©ho n√°zvu mnoh√© naznańćuje. Hlavn√≠m c√≠lem projektu je, dostat do povńõdom√≠ region√°ln√≠ produkty Moravskoslezsk√©ho kraje a zlepŇ°it a rozŇ°√≠Ňôit tak sluŇĺby turistick√Ĺch informańćn√≠ch center (TIC). D√°le vytvoŇôit jedineńćnou distribuńćn√≠ s√≠Ň• a marketingovou s√≠Ň• typick√Ĺch region√°ln√≠ch produktŇĮ v Moravskoslezsk√©m kraji s vyuŇĺit√≠m TIC a jin√Ĺch distribuńćn√≠ch m√≠st. Dojde tak ke zlepŇ°en√≠ distribuńćn√≠ho syst√©mu vytvoŇôen√≠m e-shopu region√°ln√≠ch produktŇĮ.