Projekt UÄŤiace sa regiony

Autor: Mgr. Petr Žižka <zizka(at)klacr.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 28. 02. 2013HlavnĂ­m cĂ­lem projektu je posĂ­lit vzájemnou vĂ˝mÄ›nu informacĂ­ a kooperaci prostĹ™ednictvĂ­m využívánĂ­ best  practises klĂ­ÄŤovĂ˝mi aktĂ©ry pĹ™eshraniÄŤnĂ­ho regionu v oblasti cestovnĂ­ho ruchu. Projekt pĹ™ispÄ›je ke zvyšovánĂ­ vzdÄ›lanosti a posupnĂ©mu snĂ­ĹľenĂ­ mĂ­ry nezamÄ›stnanosti v ÄŤesko-slovenskĂ©m příhraniÄŤĂ­. HlavnĂ­m aktivitami projektu budou školenĂ­ a workshopy pro zamÄ›stnance v cestovnĂ­m ruchu, marketingovĂ© kampanÄ› v obou regionech a vĂ˝zkum cestovnĂ­ho ruchu mezi ÄŤeskĂ˝mi a slovenskĂ˝mi turisty, dĂ­ky kterĂ©mu  zĂ­skáme pĹ™esnĂ© informace tykajĂ­cĂ­ se intenzity cestovnĂ­ho ruchu, kvality obsluhy a oÄŤekávánĂ­ turistĹŻ v lokálnĂ­m i regionálnĂ­m měřítku.