Projekt "Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v cestovním ruchu MSK"

Autor: webmaster <admin(at)klacr.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 20. 12. 2011 

Projekt „ZvyšovánĂ­ kvalifikace zamÄ›stnancĹŻ v cestovnĂ­m ruchu MoravskoslezskĂ©ho kraje“
   Jedná se o komplexnĂ­ vzdÄ›lávacĂ­ projekt, kterĂ˝ je navrĹľen pro poskytovatele sluĹľeb v cestovnĂ­m ruchu. PodpoĹ™enĂ­ budou jak ÄŤlenovĂ© klastru, jejich zamÄ›stnanci, tak odvÄ›tvĂ­ cestovnĂ­ho ruchu jako takovĂ©. VzdÄ›lávánĂ­ bude probĂ­hat v obecnĂ˝ch dovednostech (komunikace, obchod, management, IT) a v odbornĂ˝ch dovednostech (gastronomie, reklama, marketing, jazyky). VĂ˝stupy projektu budou aplikovatelnĂ© a vyuĹľitelnĂ© pro školenĂ­ dalších osob.
Reg. ÄŤĂ­slo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00092
 
Tento projekt je financován z ESF prostĹ™ednictvĂ­m OP LZZ.
Výše dotace je 12 362 038 KÄŤ, ve výši 100%.
 
Aktivity projektu:
-          projektovĂ˝ management – zajištÄ›nĂ­ řádnĂ©ho prĹŻbÄ›hu projektu a dosaĹľenĂ­ projektovĂ˝ch cĂ­lĹŻ
-          evaluaÄŤnĂ­ meeting – zpracovávánĂ­ doporuÄŤenĂ­ na další obdobĂ­ projektu v oblasti konkretizace a specifikace vzdÄ›lávacĂ­ch aktivit s ohledem na maximálnĂ­ kvalitu vzdÄ›lávánĂ­, hodnocenĂ­ efektivnosti vzdÄ›lávacĂ­ch aktivit.
-          manaĹľerskĂ© dovednosti – zajištÄ›nĂ­ realizace, organizace a koordinace vzdÄ›lávacĂ­ch aktivit – kurzy, leadership, kouÄŤovánĂ­, pohovory, školenĂ­, apod
-          obchodnĂ­ dovednosti – zajištÄ›nĂ­ realizace, organizace a koordinace vzdÄ›lávacĂ­ch aktivit – psychologie zákaznĂ­ka, obchodnĂ­ a prezentaÄŤnĂ­ dovednosti, apod.
-          komunikaÄŤnĂ­ dovednosti - zajištÄ›nĂ­ realizace, organizace a koordinace vzdÄ›lávacĂ­ch aktivit – asertivnĂ­ jednánĂ­, konfliktnĂ­ situace, vyjednávánĂ­ a argumentace, telefonická komunikace, apod.
-          gastronomie a školenĂ­ – trendy ve svÄ›tovĂ© gastronomii, ekonomickĂ© a technickĂ© trendy, Ĺ™ešenĂ­ interiĂ©ru a propagace apod.
-          reklama a marketing – kurzy zaměřenĂ© na tvorbu a stanovenĂ­ rozsahu reklamy, účinnost reklamy, komunikaÄŤnĂ­ a mediálnĂ­ trĂ©nink, marketingová strategie, public relation, mediálnĂ­ komunikace apod.
-          IT kurzy – MS Excel II, MS Word I, MS PowerPoint, photoshop
-          odbornĂ© jazykovĂ© kurzy – uzavĹ™enĂ© kurzy vĂ˝uky jazykĹŻ, gramatika, mluvenĂ© slovo, konverzaÄŤnĂ­ cviÄŤenĂ­
-          B-learning
 
NynĂ­ se nacházĂ­me ve fázi zahájenĂ­ projektu. Byla schválena žádost o dotaci a podepsaná smlouva. V souÄŤasnosti se pĹ™ipravuje vĂ˝bÄ›rovĂ© řízenĂ­ na realizaci celĂ©ho projektu.